Európsky kontaktný bod Slovensko propaguje grantový program Európa pre občanov 2014 – 2020 a pomáha žiadateľom pri príprave medzinárodných projektov spoločnej európskej histórie a občianskych aktivít.

Novinky a podujatia

06.11. - 06.11. Podujatie

Novembrový infoseminár v Žiline

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, Vysokoškolákov 24

Dňa 6.11.2019 sa uskutočnil infoseminár k programu Európa pre občanov v Žiline.

 

Aktuálne výzvy

Agentúra EACEA zverejnila dňa 11.12.2018 výzvy na rok 2019.
Uzávierky na budúci rok sú nasledovné: 1.2.2019 - Družobné mestá a Európska pamäť, 1.3.2019 - Siete medzi mestami a 1.9.2019 pre Družobné mestá, Siete medzi mestami a Projekty občianskej spoločnosti. 

Partnerstvá

Hľadáte partnerské mestá alebo organizácie? Alebo chcete ponúknuť vaše partnerstvo v pripravovanom projeke niekoho iného? Na základe vami zvolených parametrov môžete ľahko nájsť a v zápätí kontaktovať potenciálnych partnerov.

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť