Prehľad 2018


 

V roku 2018 bolo v marcovej uzávierke celkovo podporených 24 subjektov v celkovej výške 803 995€ a v septembrovej uzávierke celkovo 12 subjektov vo výške 291 920€. Celkovo tak za rok 2018 bolo zo Slovenska v rámci programu Európa pre občanov podporených 36 subjektov v celkovej výške 1 095 915 Eur. Úspešným grantistom gratulujeme.

Prehľad podporených projektov:

Akcia 1. Európska pamäť

V oblasti Európska pamäť boli podporené 2 slovenské subjekty, konkrétne projekt organizácie Post Bellum SK a projekt Katedry rusistiky Univerzity Komenského v Bratislave . V úlohe partnera sa na podporených projektoch iných krajín podieľa 10 slovenských organizácií. Kompletné výsledky nájdete na webovej stránke EACEA.

poradové číslo č. projektu Žiadateľ Názov projektu Suma Dátum uzávierky
1. 602011 UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE A Game-Changing Year: Czechoslovakia in 1968 and Europe 98 280 uzávierka 1. marca 2018
2. 601889 POST BELLUM SK 30 Years After the Fall of the Iron Curtain 98 030 uzávierka 1. marca 2018

Akcia 2. Opatrenie 2.1 Družobné mestá

Medzi podporenými projektmi v prvom kole (marcová uzávierka) sa nachádza aj 21 slovenských projektov. Na Slovensko poputuje vďaka tomuto opatreniu 463 795 €.

V úlohe partnerov vystupuje v podporených projektoch iných krajín  42 slovenských subjektov (marcová uzávierka). Kompletné výsledky nájdete na webovej stránke EACEA.

poradové číslo Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Suma Dátum uzávierky
1. 1599952 OBEC BATKA Slovak - Roma – Hungarian Tolerance 2018 24 190 uzávierka 1. marca 2018
2. 2600773 OBEC ANDOVCE We don't want another Lost Generation in Europe 25 000 uzávierka 1. marca 2018
3. 3600792 OBEC ZIHAREC The future of Europe - understanding between nations 25 000 uzávierka 1. marca 2018
4. 4600833 OBEC KALINKOVO Respect for European Culture 16 630 uzávierka 1. marca 2018
5. 5600837 CENTRUM PROSPERITY, O.Z. Breath of Europe 22 175 uzávierka 1. marca 2018
6. 6600878 MESTO SPISSKA BELA Naša spoločná minulosť, prítomnosť a budúcnosť v Európe 25 000 uzávierka 1. marca 2018
7. 7600922 MESTSKA CAST BRATISLAVA-VAJNORY All together for Europe 7560 uzávierka 1. marca 2018
8. 8601091 OBEC DOLNY STAL Európska únia-miesto, kde žijeme 25 000 uzávierka 1. marca 2017
9. 9601255 STREKOVIN STREKOVSKÁ VÍNNA CESTA E-S-M-C 18 145 uzávierka 1. marca 2018
10. 10601334 OBECNY URAD SLOVENSKE DARMOTY SZOLIDARITÁSON ALAPULÓ DEMOKRATIKUS EURÓPA 2018 25 000 uzávierka 1. marca 2018
11. 11601361 GEMEINDE KLÁTOVA NOVÁ VES Priatelia pre budúcnosť Európy 18 145 uzávierka 1. marca 2018
12. 12601378 OBEC DEMANDICE Our new European Union 18 145 uzávierka 1. marca 2018
13. 13601382 OBEC BRESTOVEC Back to the roots in changing Europe 25 000 uzávierka 1. marca 2018
14. 14601436 MADOM Európska diskusia - Budúcnosť Európy 22 175 uzávierka 1. marca 2018
15. 15601499 MALY DUNAJ-MLADOST Plans for the European future – common shaping of forthcoming times 25 000 uzávierka 1. marca 2018
16. 16601535 OBEC SVATY PETER “European Union’s future in our hands” 25 000 uzávierka 1. marca 2018
17. 17601567 MESTO TRSTENA Trstená 2018 - Budúcnosť pre Európu 25 000 uzávierka 1. marca 2018
18. 18601586 OBEC ZEMNE BUBBLEU-2018 25 000 uzávierka 1. marca 2018
19. 19602010 OBEC TEKOVSKE LUZANY 70 rokov po výmene obyvateľstva 16 630 uzávierka 1. marca 2018
20. 20601841 ALFA PUBLIC We Unite Under European Union 25 000 uzávierka 1. marca 2018
21. 21602033 OBEC RADZOVCE Testvértlepülési találkozó a kisebbségi csoportok támogatásának jegyében 25 000 uzávierka 1. marca 2018
spolu: 463 795

Medzi podporenými projektmi v druhom kole (septembrová uzávierka) sa nachádza aj 12 slovenských projektov. Na Slovensko poputuje vďaka tomuto opatreniu 291 920 €.

V úlohe partnerov vystupuje v podporených projektoch iných krajín  56 slovenských subjektov (septembrová uzávierka). Kompletné výsledky nájdete na webovej stránke EACEA.

Akcia 2. Opatrenie 2.2 Siete medzi mestami

V marcovej uzávierke 2018 nebol podporený žiaden slovenský projekt z desiatich podaných. V úlohe partnera vystupujú v podporených projektoch iných krajín 4 slovenské obce/mestá/organizácie. Kompletné výsledky nájdete na webovej stránke EACEA.

V septembrovej uzávierke 2018 opäť nebol podporený žiaden slovenský projekt z piatich podaných. V úlohe partnera však vystupujú v podporených projektoch iných krajín 4 slovenské subjekty. Kompletné výsledky nájdete na webovej stránke EACEA.

Akcia 2. Opatrenie 2.3 Projekty občianskej spoločnosti

V marcovej uzávierke 2018 bol podporený jeden projekt v tomto opatrení, konkrétne projekt organizácie Globsec. V úlohe partnera sa na podporených projektoch iných krajín podieľajú 3 slovenské organizácie. Kompletné výsledky nájdete na webovej stránke EACEA.

poradové číslo číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Suma Dátum uzávierky
1. 601434 GLOBSEC EP ELECTIONS AND BEYOND: ACTIVE PARTICIPATION OF EU CITIZENS AT ALL LEVELS 143 890

uzávierka 1. marca 2018

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť