Projekty občianskej spoločnosti

20.03.2018

V rámci tejto výzvy sú podporované projekty zamerané na diskusie a úvahy o politikách a pôsobení EÚ, navrhovanie praktických riešení, ku ktorým možno dospieť prostredníctvom spolupráce alebo koordinácie na európskej úrovni, a zabezpečiť konkrétne prepojenie s procesom tvorby politík na európskej úrovni. Dôraz by sa mal tiež klásť na priame zapojenie občanov a tiež na sieťovanie a budovanie dlhodobých partnerstiev medzi rôznymi organizáciami v rámci Európy. 

Projekty občianskej spoločnosti musia zahŕňať aspoň dve z týchto druhov aktivít: 

Žiadateľom sa odporúča, aby sa projekty venovali aj každoročne určeným prioritám programu.

Priority pre projekty občianskej spoločnosti na rok 2020: 

1. Diskusie o budúcnosti Európy a ako čeliť euroskepticizmu,

2. Podpora solidarity ako základného konceptu,

3. Posilňovanie medzikultúrneho dialógu, vzájomného porozumenie a boja proti stigmazicácii imigrantov a menšín. 

Uzávierka: 

  1. september 2020 o 17:00 hod. (SEČ)

Ďalšie informácie: 

Kto môže žiadať?

  • mimovládne neziskové organizácie, vzdelávacie, kultúrne alebo vedecké inštitúcie, v projetkoch môžu byť obsiahnuté aj samosprávy(nie však ako žiadajúce organizácie)

Koľko má mať projekt partnerov?

  • Projekt by mal zahŕňať organizácie/inštitúcie minimálne z troch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ

Maximálna výška grantu: 150 000€

Maximálna dĺžka tvania projetku: 18 mesiacov (1,5 roka)

Príklad úspešného projektu nájdete TU.

Brožúra podporených slovenských projektov. 

Žiadosť o grant si môžete stiahnuť TU.

Užitočné publikácie: 

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť