Družobné mestá

24.08.2017

V rámci tejto výzvy sú podporované projekty, ktoré umožňujú stretnutia občanov družobných miest. Projekty musia byť obsahovo zamerané na ciele programu. Cieľom tohto opatrenia je snaha mobilizovať občanov na miestnej úrovni a na úrovni Únie, aby sa zapájali do diskusií o konkrétnych otázkach európskej politickej agendy, a presadzovať tak občiansku účasť v procese tvorby politiky Únie a rozvíjať možnosti spoločenskej angažovanosti a dobrovoľníctva na úrovni Únie. Uprednosťňujú sa projekty zamerané na každoročne určené priority.

Priority pre projekty družobných miest na rok 2020:

1. Diskusie o budúcnosti Európy a ako čeliť euroskepticizmu,

2. Podpora solidarity ako základného konceptu,

3. Podpora medzikultúrneho dialógu, vzájomného porozumenia a boja proti stigmatizácii imigrantov a menšín.

Uzávierka:

4. februára do 17. hod.

1. septembra do 17. hod. 

Ďalšie informácie:

Kto môže žiadať? 

  • mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia alebo mimovládne organizácie reprezentujúce záujmy miestnej samosprávy

Koľko má mať projekt partnerov?

  • Projekt by mal zahŕňať samosprávy minimálne z dvoch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ

Maximálna výška grantu: 25 000€

Maximálna dĺžka trvania projetku: 21 dní

Príklady úspešných projektov nájdete TU. (str. 18 a str. 21). 

 Žiadosť o grant si môžete stiahnuť TU

Užitočné publikácie:

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť