Siete medzi mestami

24.08.2017

V rámci tejto výzvy sú podporované projekty, ktoré umožňujú rozvoj tematickej a dlhodobej spolupráce medzi obcami, mestami alebo neziskovými organizáciami zastupujúcimi miestne orgány. Vytváranie sietí medzi partnerskými mestami/obcami na témy spoločného záujmu je dôležitým prostriedkom umožňujúcim výmenu osvedčených postupov. Táto výzva je primárne určená pre tie mestá, obce či združenia, ktoré dlhodobo spolupracujú na spoločnej téme a zároveň majú záujem o vytvorenie siete miest s cieľom zabezpečiť väčšiu udržateľnosť svojej spolupráce. Projekty musia byť obsahovo zamerané na ciele programu. Uprednostňujú sa projekty zamerané na každoročne určené priority. 

Priority pre projekty sietí medzi mestami na rok 2020: 

1. Diskusie o budúcnosti Európy a ako čeliť euroskepticizmu,

2. Podpora solidarity ako základného konceptu,

3. Podpora medzikultúrneho dialógu, vzájomného porozumenia a boja proti stigmatizácii imigrantov a menšín.

Od projektov sa sietí miest sa očakáva:

  • spájanie širokej škály činností do najmenej 4 projektových podujatí; očakáva sa, že takéto podujatia v rámci projektov sietí miest budú mať definovaný časový rámec a budú zahŕňať rôzne typy aktivít týkajúce sa tém spoločného záujmu, ktorými sa budú účastníci zaoberať v kontexte cieľov alebo viacročných priorít programu, 
  • vymedzenie cieľových skupín, ktorých sa zvolené témy osobitne týkajú, a ktoré zahŕňajú členov aktívnych v danej oblasti (t.j. expertov, miestne združenia, občanov a skupiny občanov, ktorých sa téma priamo týka, atď.), 
  • mobilizovanie občanov v celej Európe: do projektu by malo byť zapojených minimálne 30% pozvaných účatníkov. "Pozvaní účastníci" sú cestujúce delegácie z oprávnených partnerských krajín projektu, ktoré sú iné ako tie, v ktorej sa koná podujatie, 
  • fungovanie ako základ pre budúce iniciatívy a akcie medzi zapojenými mestami v súvislosti s otázkami, ktorými sa zaoberajú, alebo prípadne ďalšími otázkami spoločného záujmu. 

Uzávierka: 

4. februára do 17. hod.

1. septembra do 17. hod. 

Ďalšie informácie:

Kto môže žiadať? 

  • mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia, všetky úrovne samosprávy, samosprávne združenia a mimovládne organizácie reprezentujúce samosprávy 

Koľko má mať projekt partnerov? 

  • Projekt by mal zahŕňať samosprávy minimálne zo štyrok účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ

Maximálna výška grantu: 150 000€ 

Maximálna dĺžka trvania projektu: 24 mesiacov (2 kalendárne roky) 

Príklad úspešného projektu nájdete TU. (str. 25)

Žiadosť o grant si môžete stiahnuť TU

Užitočné publikácie: 

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť