Výsledky Programu za rok 2019

Výsledky Programu za rok 2019

Agentúra EACEA vydala správu o výsledkoch Programu za rok 2019

Stiahnuť publikáciu
Ročný pracovný program na rok 2020

Ročný pracovný program na rok 2020

Európska komisia zverejnila ročný pracovný program na rok 2020 pre program Európa pre občanov

Stiahnuť publikáciu
2014 – 2018 úspešné slovenské projekty

2014 – 2018 úspešné slovenské projekty

Kancelária EKB Slovensko vydala novú brožúru

Stiahnuť publikáciu
Správa o výsledkoch za rok 2018

Správa o výsledkoch za rok 2018

Agentúra EACEA vydala správu o výsledkoch za rok 2018.

Stiahnuť publikáciu
Nová brožúra o programe Európa pre občanov

Nová brožúra o programe Európa pre občanov

Prečítajte si novú brožúru o programe Európa pre občanov. V brožúre nájdete všeobecné informácie o programe, cieľovú skupinu a tiež výšku grantov pre jednotlivé výzvy.

Stiahnuť publikáciu
How we make Europe better for its citizens - Serbian Best Practices

How we make Europe better for its citizens - Serbian Best Practices

Brožúra od srbských kolegov s príkladmi toho najlepšieho v opatrení Družobné mestá

Stiahnuť publikáciu
Europe for Citizens: Slovak Best Practices

Europe for Citizens: Slovak Best Practices

English version of the best Slovak projects coming from the 2007-2013 programme period.

Stiahnuť publikáciu
Európa pre občanov 2007-2013: Úspešné slovenské projekty

Európa pre občanov 2007-2013: Úspešné slovenské projekty

Hoci sa program Európa pre občanov nachádza v polovici ďalšieho programového obdobia, táto publikácia nestráca na aktuálnosti. Prináša totiž opisy úspešných projektov…

Stiahnuť publikáciu
Príručka pre žiadateľa grantu v rámci programu Európa pre občanov 2018

Príručka pre žiadateľa grantu v rámci programu Európa pre občanov 2018

Európska komisia, deň pred Štedrým dňom, zverejnila spolu s výzvou na predkladanie projektov aj Príručku pre žiadateľa platnú pre rok 2018.

Stiahnuť publikáciu
Dodatok k ročnému pracovnému programu 2018 v anglickom jazyku

Dodatok k ročnému pracovnému programu 2018 v anglickom jazyku

V dodatku k ročnému pracovnému programu nájdete prioritné témy pre rok 2018 k jednotlivým akciám programu Európa pre občanov.

Stiahnuť publikáciu
Európsky rok rozvoja 2015

Európsky rok rozvoja 2015

Rozhovory o úspešných rozvojových projektoch, dobrovoľníctve i o svete, kde všetko so všetkým súvisí - šesť rozhovorov na tému rozvojovej spolupráce zrealizovaných pri…

Stiahnuť publikáciu
Europe for Citizens: European Remembrance

Europe for Citizens: European Remembrance

This publication provides ten examples of Slovak projects funded by Europe for Citizens programme.

Stiahnuť publikáciu
Európa pre občanov: Európska pamäť

Európa pre občanov: Európska pamäť

Táto publikácia poskytuje desať príkladov podporených domácich projektov.

Stiahnuť publikáciu
Europe for Citizens: Operating Grants

Europe for Citizens: Operating Grants

Currently, we have published the brochure Europe for Citizens: Operating Grants that brings interviews with four Europe for Citizens Programme Operating grant´s beneficiaries to…

Stiahnuť publikáciu
Európa pre občanov: Prevádzkové granty

Európa pre občanov: Prevádzkové granty

Publikácia prináša rozhovory so štyrmi organizáciami - príjemcami prevádzkového grantu v období od 2014 do 2017 z Česka, Holandska, Slovenska a Španielska. Riaditelia daných…

Stiahnuť publikáciu
Viacročné priority programu Európa pre občanov

Viacročné priority programu Európa pre občanov

Viacročné priority pre roky 2016 - 2020 - v slovenskom jazyku, platné od roku 2016. Anglickú verziu nájdete na web stránke EACEA.

Stiahnuť publikáciu
Programová príručka pre rok 2017 v anglickom jazyku

Programová príručka pre rok 2017 v anglickom jazyku

Programová príručka platná od januára 2017 doplnená o novinku programu: Európsky zbor solidarity.

Stiahnuť publikáciu
Príručka pre žiadateľa v programe Európa pre občanov v anglickom jazyku

Príručka pre žiadateľa v programe Európa pre občanov v anglickom jazyku

Sprievodca ako vytvoriť, vyplniť a odoslať elektronický formulár.

Stiahnuť publikáciu
Programová príručka pre rok 2017 v slovenskom jazyku

Programová príručka pre rok 2017 v slovenskom jazyku

Programová príručka pre rok 2017 doplnená o novinku programu: Európsky zbor solidarity - slovenskom jazyku

Stiahnuť publikáciu
form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť