INFORMAČNÉ DNI k prevádzkovým grantom EpO v Žiline a Bratislave


Dátum 30. máj 2017 — 31. máj 2017
Lokalita: Žilina (Stanica Žilina-Zárečie, Závodská cesta 3/2844) a Bratislava (Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12)
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Uverejňujeme prezentáciu a fotografie z informačných dní k prevádzkovým grantom programu Európa pre občanov, ktoré sa uskutočnili v Žiline (30.5.2017) a Bratislave (31.5.2017).

Účastníkom oboch podujatí v Žiline a v Bratislave  ešte raz veľmi pekne ďakujeme za ich aktívnu účasť, podnetné otázky a diskusiu a tešíme sa na ich zaujímavé projekty. Tieto neváhajte kedykoľvek počas pracovných dní konzultovať na našich kontaktoch.

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť