Kultúrne dedičstvo v kontexte vzdelávania


Dátum 10. október 2017
Lokalita: Bratislava, V-klub (Nám. SNP 12, budova Národného osvetového centra)
Organizátor: Národné osvetové centrum

V utorok, 10. októbra sme sa zúčastnili konferencie Kultúrne dedičstvo v kontexte vzdelávanie v priestoroch V-klubu Národného osvetového centra, kde sme mali prezentáciu na tému Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018.

V programe na úvod vystúpili univerzitné pedagogičky, docentky etnológie: Alexandra Bitušíková a Hana Hlôšková, ktoré zadefinovali termíny kultúrne dedičstvo a folklór, vsadili ich do celospoločenského rámca, načrtli zaujímavé otázky na celospločenskú diskusiu o tom, aké by malo mať kultúrne dedičstvo v spoločnosti miesto a aký je jeho status quo na Slovensku aktuálne. Nasledovala prezentácia generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva na MK SR, pána Radoslava Ragača, ktorý prítomných oboznámil s politikou štátu v tejto oblasti, potom prezentácia generálneho riaditeľa Národného osvetového centra, Jaroslava Mendela, ktorý predstavil strednodobú stratégiu svojej inštitúcie v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva. Prítomných zaujali najmä projekty: Slovakiana - projekt digitalizácie nehmotného kultúrneho dedičstva, vstup NOC na pôdu kreatívneho a kultúrneho priemyslu, budúce Dni neprofesionálneho umenia v Bratislave, ale už aj existujúce projekty ako folklórny festival Východná a Scénická Žatva. Prvý blok konferencie uzavrela prezentácia kancelárie Európskeho kontaktného bodu o budúcoročnej priorite programu "Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018". Oboznámili sme v nej prítomných s vývojom tvorby európskej politiky, teda s tým, čo predchádzalo vyhláseniu tohto roku, s jeho cieľmi, s jeho finančnými mechanizmami a už existujúcimi iniciatívami EÚ v oblasti uchovávania kultúrneho dedičstva.

Naša prezentácia o Európskom roku kultúrneho dedičstva 2018 je na stiahnutie tu. Nájdete v nej okrem iného aj štyri ukážky dobrej praxe projektov financovaných našim programom alebo z iných zdrojov.

Poobedňajší blok konferencie obsahoval šesť ukážok dobrej praxe v oblasti ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva. Bola odprezentovaná už zmienená Slovakiana, letná škola remesiel Národního ústavu lidové kultury zo Strážnic, Českej republiky, Dom tradičnej kutlúry Gemera - jeho vývoj po rozsiahlej premene pred cca 3 rokmi, monografia mesta Skalica "Skalické búdy" a projekty Oravského kutlúrneho strediska v Dolnom Kubíne a Slovenského ochranárskeho snemu.

Konferencia bola zakončená Sprievodným podujatím a to workshopmi otvorené už aj širokej verejnosti z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby.

Viac fotografií ako i všetky prezentácie zo semináru nájdete na www.nocka.sk alebo na nockárskom FB profile.

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť