Infosemináre k marcovej uzávierke 2018


Dátum 23. január 2018 (09:30) — 01. február 2018 (15:15)
Lokalita: Martin (23.1.), Senica (25.1.), Prešov (30.1.) a Bratislava (1.2.)
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko (Národné osvetové centrum) v spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom a Europe Direct informačným centrom SenicaVšetkým účastníkom naších januárových infoseminárov k marcovej uzávierke 2018, ktoré prebehli: 23.1. v Martine, 25.1. v Senici, 30.1. v Prešove a 1.2. v Bratislave, ďakujeme za účasť. Veríme, že poskytnuté informácie poslúžia pri písaním vašich projektov.

Zároveň zverejňujeme prezentáciu z nich a dve reportáže zrealizované TV Turiec z Martina a TV SEN zo Senice

 

Pôvodná pozvánka: 

 

Fotoséria z jednotlivých podujatí v Martine (23.1.), Senici (25.1.), Prešove (30.1.) a Bratislave (1.2.): 

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť