Inštruktážne stretnutie


Dátum 11. apríl 2018 (09:30 - 14:00)
Lokalita: Levice, Mestský úrad (Nám. hrdinov 1)
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Európsky kontaktný bod Slovensko zorganizoval v stredu, 11. 4. 2018, v priestorom Mestského úradu Levice Inštruktážne stretnutie k podporeným projektom v rámci septembrovej uzávierky 2017 programu Európa pre občanov. Spoluorganizátorom bol Mestský úrad Levice, ktorý poskytol priestori, technické vybavenie a občerstvenie pre účastníkov. 

Stretnutia sa zúčastnilo 12 zo 14 podporených subjektov. Účastníkom stretnutia boli pripomenuté hlavné programové ciele a štruktúra programu. Neskôr boli vyzvaní na predstavenie svojich projektov a zdieľanie dobrých skúseností z predcházajúcej realizácie podobných projektov. 

Európsky kontakntý bod ich potom previedol praktickými informáciami o tom, čo je dôležité z hľadiska hohdnotenia programu, formulárom záverečnej správy, ako postupovať pri financovaní podporených aktivít a odporučil prijímateľom grantov, ktorých projekty obsahuju kultúrny program za účelom zachovania ľudovej tvorby, tradícii využívať známky Európoskeho roku kultúrneho dedičstva 2018 a Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Všetky tieto informácie nájdete v PREZENTÁCII. 


PROGRAM stretnutia bol nasledovný: 
  9:30 - 10:00    registrácia
10:00 – 10:15   privítanie účastníkov, oboznámenie
10:15 – 11:25   predstavovanie prítomných projektov (polovica), odovzdávanie si dobrých skúseností pri implementácii predchádzajúcich projektov, ak sú
11:25 – 11:35   prestávka
11:35 – 12:45   predstavenie ďalších prítomných projektov, odovzdávanie si dobrých skúseností pri implementácii predchádzajúcich projektov, ak sú
12:45 - 13:00   odporúčania a tipy&triky, ako najlepšie zimplementovať projekt

13:00 – 14:00  individuálne konzultácie (účasť nepovinná)

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť