Granty pre samosprávu


Dátum 10. máj 2018 (09:30) — 24. máj 2018 (15:00)
Lokalita: Banská Bystrica (10.5.), Prešov (15.5.), Košice (16.5.), Trenčín (24.5.)
Organizátor: Európsky kontaktný bod a Medzinárodný vyšehradský fond

Pilotný projekt štyroch spojených infodní Granty pre samosprávu sú za nami. Navštívili sme Banskú Bystricu, Prešov, Košice a Trenčín, kde odznelo množstvo prezentácií. Pevne veríme, že pre všetkých účastníkov boli infodni zdrojom cenných praktických rád a inšpirácie. Viacerí z vás si ujasnili projektový zámer, iným sme možno dodali odvahu vrhnúť sa do ešte nepreskúmaných vôd finančných mechanizmov a zdrojov. Ďakujeme Medzinárodnému vyšehradskému fondu, Združeniu miest a obcí Slovenska, Univerzitnej knižnici UMB, Prešovskej univerzite, Europe Direct Košice, Europe Direct Prešov, MK SR, MZV a EZ SR, Úradu vlády SR, všetkým prezentujúcim a samozrejme všetkým účastníkom.

 

Spojené infodni GRANTY PRE SAMOSPRÁVY v číslach:

  • celkovo boli zrealizované 4 podujatia v 4 krajských mestách, v Banskej Bystrici, Prešove, Košiciach a Trenčíne,
  • na ich realizácii sa podieľalo 9 organizátorov a spoluorganizátorov: Európsky kontaktný bod Slovensko, Medzinárodný vyšehradský fond, Združenie miest a obcí Slovenska, Európske dokumentačné centrum Univerzitnej knižnice Mateja Bela v Banskej Bystrici, Europe Direct Prešov, Europe Direct Košice, Europe Direct Trenčín a čiastočne Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku,
  • ďalších 7 inštitúcií podujatia podporili komunikačne alebo poskytnutím priestorov: Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Univerzitná knižnica Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prešovská univerzita v Prešove, Košický samosprávny kraj a Trenčiansky samosprávny kraj,
  • bolo odprezentovaných 13 finančných mechanizmov: Granty EHP a Nórska, Vyšehradské granty, Európa pre občanov, Erasmus+ (neformálne a formálne vzdelávanie), INTERREG Stredná Európa, INTERREG Dunajský nadnárodný program, Fond mikroprojektov INTERREG V-A Poľsko – Slovensko, ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina, INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, Fond malých projektov INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, Európskye štrukturálne a investičné fondy 2014 – 2020,
  • odznelo 34 prezentácií: 6 v Banskej Bystrici, 9 v Prešove, 10 v Košiciach a 9 v Trenčíne,
  • vystúpilo 40 speakrov: 7 v Banskej Bystrici, 11 v Prešove, 12 v Košiciach a 10 v Trenčíne,
  • bolo prítomných 170 účastníkov (30 v Banskej Bystrici, 43 v Prešove, 40 v Košiciach a 57 v Trenčíne). Účastníkmi boli v prevažnej miere samosprávy, teda obce a mestá,
  • boli vydané 3 tlačové správy, priamo prítomné 2 médiá: RTVS - Rádio Regina a RTVS – Rádio Patria (ukrajinské vysielanie) a doposiaľ sme zaznamenali 10 mediálnych výstupov.

 

Prezentácie z podujatí:

Banská Bystrica, 10.5.2018

Prešov, 15.5.2018

Košice, 16.5.2018

Trenčín, 24.5.2018

 

Tlačové správy k podujatiam: 

 

Pozvánka na stiahnutie: 

Rezervujte si termín

Pozvánka

 

Fotogaléria k podujatiam: 

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť