Tlačová konferencia k výsledkom marcovej uzávierky 2018


Dátum 08. august 2018 (10:00 - 11:00)
Lokalita: Bratislava, Európske informačné centrum (Palisády 29)
Organizátor: Európsky kontaktný bod a Zastúpenie EK na Slovensku

V stredu, 8. augusta 2018, EKB v spolupráci so Zastúpením EK na Slovensku zorganizovalo tlačovú konferenciu k výsledkom programu za uzávierku 1.3.2018. V rámci nej boli predstavené štyri vybraté slovenské projekty žiadateľov: Mestská časť Bratislava-Vajnory, organizácií GLOBSEC a Post Bellum SK a Univerzity Komenského. 

Tlačovú konferenciu otvoril vedúci zastúpenia EK na Slovensko, Ladislav Miko, o výsledkoch informovala vedúca EKB na Slovensku, Želmíra Gerová a jednotlivé projekty predstavili: Soňa Molnárová z Vajnor, Vladislava Gubalová z GLOBSEC-u, Filip Paučík a Dagmar Kúdelová Kopčanská z Post Bellum SK a Marián Zouhar a Ľubor Matejko z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Tlačovú správu ako i jednotlivé mediálne výstupy nájdete v našom Press centre.

Súčasťou novinárskeho balíčku boli aj dokumenty: 

Pozvánka na tlačovú konferenciu je k stiahnutiu tu

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť