Koordinačné stretnutie k Medziregionálnemu stretnutiu krajín strednej a západnej Európy v rámci programu Európa pre občanov


Dátum 15. august 2018 (10:30 - 15:30)
Lokalita: Bratislava, Národné osvetové centrum (Nám. SNP 12)
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Zúčastnili sa ho zástupcovia kontaktných  bodov z krajín: Česká republika, Luxembursko, Maďarsko a Slovensko. O tom, ako sa realizoval tzv. Baltský event 2017 nás prišiel informovať jeho organizátor kontaktný bod pre program Európa pre občanov z Lotyšska, p. Andrejs Lukins. Podujatie bolo facilitované Karolínou Mikovou z PDCS.  

 

Program stretnutia: 

 

FINAL AGENDA of the coordination meeting

for the Interregional Meeting of the Central- and Western-European Countries within the Europe for Citizens Programme with the Focus on the European Year of Cultural Heritage 2018 Programme Priority (October 10 – 12, 2018, further in the document mentioned only as the CE Event)

 

Venue: Slovakia, Bratislava, Námestie SNP 12, the meeting room No. 605

Date: August 15, 2018

The main aims:

  1. sharing information and experience from organising of the Baltic event,
  2. sharing participants´ expectations from the CE Event and
  3. the basic agreement on the first draft of the agenda of the CE Event

 

10:30 – 11:00AM – arrival & registration/coffee

11:00 – 11:30AM – welcoming, mutual introduction of the participants, main aims of the coordination meeting, collecting the expectations of the present ECPs from the CE Event – Želmíra Gerová, SK and Karolína Miková, SK

11:30 – 12:15AM – How the Baltic event looked like last year (2017) in Riga, LV? What is behind the name Making Waves (What is it the symbol for?)? What is his personal lessons learned what did work and what did not? / What are their plans for the future? What would they do differently than they did it before? + a short discussion with participants – Andrejs Lukins, LV

12:15 – 12:30PM – introduction of the priority project of the CE Event, its main aims, background, how the main idea came about and what was the key to choose the countries they are involved? – Želmíra Gerová, SK

 

12:30 – 1:30PM – break & refreshment

 

1:30 – 2:15PM – discussion about: What should we expect from the CE Event participants? How should we select them? What is the best practice from the Baltic event? – Andrejs Lukins, LV, Karolína Miková, SK

2:15 – 2:45PM – discussion about the programme of the CE Event (introduction of the first draft of the agenda of the EC Event) – Karolína Miková, SK

2:45 - 3:00PM – brainstorming to the name of the CE Event – Karolína Miková, SK

3:00 – 3:30PM – summary of the meeting and next steps – Karolína Miková, SK

3:30 – 3:45PM – closing & departure

 

Fotografie: 

 

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť