BRATISLAVA: Informačný seminár k februárovej uzávierke 2019


Dátum 12. december 2018 (10:00 - 13:00)
Lokalita: Národné osvetové centrum (zasadačka na 3. poschodí) na Námestí SNP č. 12
Organizátor: Európsky kontaktný bod

PROGRAM: 

10:00-10:30 registrácia

10:30-11:30 všeobecné informácie, opatrenia k februárovej uzávierke (Európska pamäť a Družobné mestá) a priority 2019

11:30-11:45 prestávka

11:45-30:00 praktická časť-príručka pre žiadateľa a žiadosť o grant, otázky

SEMINÁR BOL URČENÝ PRE: 

-samosprávy, vyššie územné celky a regionálne združenia, asociácie, 

-občianske združenia a neziskové organizácie, 

-univerzity, záujmové združenia a príspevkové organizácie

PROGRAMOM SPREVÁDZALI: 

Linda Vavricová a Sabina Burešová z Európskeho kontaktného bodu Slovensko

PREZENTÁCIA: 

epo_seminar_februarova-uzavierka-2019_ba

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť