BRATISLAVA: seminár k marcovej uzávierke 2019


Dátum 13. február 2019
Lokalita: Námestie SNP č. 12
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Dňa 13. februára 2019 sa v priestoroch Národného osvetového centra kontal infoseminár k marcovej uzávierke - opatrenie Siete medzi mestami. Privítali sme spolu 18 zástupcov miest, obcí, neziskových organizácií aj občianskych združení. Účastníkom infoseminára bol prestavený program Európa pre občanov, jednotlivé uzávierky na rok 2019, ako aj postup predkladania žiadostí o grant. 

Na infoseminári sa účastníci dozvedeli detailné informácie o tom, ako si pripraviť a podať projekt do marcovej výzvy - opatrenie Siete medzi mestami. Do marcovej výzvy sa mohli prihlásiť mestá, obce, ale aj neziskové organizácie zastupujúce miestne orgány s takými projektami, ktoré riešia nejakú konkrétnu tému alebo problém s minimálne tromi zahraničnými mestami alebo obcami. 

Predstavené boli aj úspešné projekty slovenských miest a obcí, ktoré v minulosti tento grant už získali. Účastníkom sme na záver poskytli priestor na diskusiu, otázky a individuálne konzultácie. 

Prezentáciu z infoseminára nájdete TU.

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť