Infoseminár v Nitre (27.3. 2019)


Dátum 27. marec 2019 (13:00 - 16:00)
Lokalita: Agroinštitút v Nitre
Organizátor: EKB

Na infoseminári sme účastníkom poskytli všeobecný prehľad o programe vrátane cieľov programu, predstavili sme odporúčané projektové témy na rok 2019 a tiež všetky 4 druhy výziev, ktoré sa počas roka otvárajú (projekty občianskej spoločnosti, projekty európskej pamäti, projekty sietí medzi mestami a projekty družobných miest).

V druhej časti sme účastníkom predstavili podrobný postup predkladania žiadostí a tiež sme informovali o tom, akým spôsobom prebieha výberové konanie podaných projektov v Bruseli. Predstavili sme tiež projekty, ktoré podporu z programu v minulosti už získali.

Prezentáciu z informačného seminára nájdete TU.

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť