BRATISLAVA: Granty pre samosprávu


Dátum 15. apríl 2019 (08:30 - 14:15)
Lokalita: hotel ÚZ Bôrik, Bôrik 15
Organizátor: Úrad vlády SR, Združenie miest a obcí Slovenska a ďaľší partneri

Podujatie v Bratislave bolo v poradí druhé zo série podujatí s názvom Granty pre samosprávu.

Séria podujatí sa realizuje za účelom zvýšenia informovanosti o grantových schémach na Slovensku. Na podujatí v Bratislave sa zúčastnilo až 15 grantových schém. Na podujatí sa prezentovali nielen programy financované z EÚ ale aj Granty EHP a Nórska či Medzinárodný vyšehradský fond. 

Na podujatí sa zúčastnilo 125 účastníkov. Podujatie bolo primárne určené pre zástupcov samospráv. 

Program podujatia a tiež fotky z podujatia si môžete pozrieť nižšie. Prezentácie z podujatia  budú zverejnené TU

 

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť