Európa pre občanov na Tour de Era v Bratislave


Dátum 29. apríl 2019 (08:30 - 17:00)
Lokalita: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava (konferenčná miestnosť 2. posch.)
Organizátor: CVTI SR

Podujatie Tour de Era organizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR a bolo určené nielen žiadateľom z výskumnej resp. akademickej sféry, ale aj žiadateľom z verejného sektora, neziskového sektora, samosprávam a podnikateľom. 

Počas podujatia sa doobeda odprezentovali okrem programu Európa pre občanov aj programy ako Erasmus+, Kreatívna Európa, Vyšehradský fond, programy cezhraničnej spolupráce INTERREG. Poobede sa podujatie venovalo Horizontu 2020 a diskusii.

Viac informácií o podujatí  nájdete TU.

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť