EKB v Trenčíne


Dátum 14. máj 2019 (13:00 - 16:00)
Lokalita: Informačná kancelária Europe Direct Trenčín (úrad TSK, k dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín)
Organizátor: EKB

Prezentáciu nájdete TU

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť