EKB v Prešove


Dátum 06. jún 2019 (10:00 - 13:00)
Lokalita: Prešovská univerzita v Prešove, číslo miestnosti: 77
Organizátor: EKB Slovensko

Dňa 6. júna sa v priestoroch Prešovskej univerzity kontal infoseminár k programu Európa pre občanov. Privítali sme spolu 15 zástupcov miest, obcí, neziskových organizácií aj občianskych združení. Účastníkom infoseminára bol predstavený program Európa pre občanov, jednotlivé uzávierky na rok 2019, ako aj postup predkladania žiadostí o grant. Predstavené boli aj úspešné projekty, ktoré v minulosti tento grant už získali. Účastníkom sme na záver poskytli priestor na diskusiu, otázky a individuálne konzultácie. 

Prezentáciu z infoseminára nájdete TU

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť