Košice: Granty pre samosprávu


Dátum 07. jún 2019 (08:30 - 14:30)
Lokalita: Aula Technickej Univerzity, Letná 9, poslucháreň P27
Organizátor: Úrad vlády SR - odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími partnermi

Dňa 7. júna 2019 sa v aule Technickej univerzity v Košiciach konalo podujatie Granty pre samosprávu.

Na podujatí boli predstavené rôzne európske finančné mechanizmy, aktuálne výzvy a nechýbali ani príklady úspešných projektov z praxe.

Podujatie v Košiciach bolo posledné zo série troch podujatí, na ktorých mali účastníci možnosť dozvedieť sa o rôznych grantových schémach dostupných v SR.

Prezentáciu z podujatia nájdete TU.

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť