Networkingové stretnutie krajín strednej Európy (CENE 2019)


Dátum 09. október 2019 (15:00) — 11. október 2019 (15:30)
Lokalita: Jáchymov, Česká republika
Organizátor: Európsky kontaktný bod Česká republika (odbor komunikácie o európskych záležitostiach, Úrad vlády ČR)

Cieľom podujatia bolo vytvoriť partnerstvá medzi zúčastnenými organizáciami a podporiť tvorbu nových medzinárodných projektov, s ktorými by sa účastníci CENE2019 mohli prihlásiť do budúcich výziev programu Európa pre občanov. Cieľom podujatia bolo tiež podrobne oboznámiť účastníkov s programom Európa pre občanov, jeho prioritami, procesom podávania žiadostí a s kritériami hodnotenia podaných projektov. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti, samospráv a inštitúcií verejnej správy zo 6 krajín (Rakúsko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, Luxembursko). 

V doobedňajšej časti prvého pracovného dňa vystúpili reprezentantky národných kontaktných bodov s prezentáciou o hlavných cieľoch programu, ktoré účastníkom tiež predstavili jednotlivé výzvy programu. Luísa Rodrigues z agentúry EACEA (Európska komisia) následne účastníkov CENE2019 oboznámila s jednotlivými prioritami programu na rok 2020 a s kritériami hodnotenia podaných projektov. 

Po nej pokračovala Jitka Valchářová z mesta Velvary s krátkou prezentáciou projektu družobných miest, ktorý bol podporený programom Európa pre občanov. S účastníkmi CENE2019 sa Jitka Valchářová podelila o cenné skúsenosti s prípravou projektovej žiadosti a následnou implementáciou projektu v praxi. Doobedňajšiu časť ukončili Anisa Hasanhodžic a Rifet Rustemovič z Rakúska (Institutute of Culture Studies, Austrian Academcy of Sciences) s prezentáciou projektu európskej pamäti s názvom: Being Refugee: A European Narrative

Poobede nasledovala prezentácia účastníkov stretnutia a ich projektových zámerov. Následne boli účastníci rozdelení do skupín podľa tematického zamerania svojich projektových zámerov a začali pracovať na tvorbe svojich projektov. Neskôr poobede bola pre účastníkov naplánovaná návšteva jáchymovského baníckeho múzea - štoly č. 1 a pracovného tábora Svornosť. 

Druhý pracovný deň bol venovaný tvorbe projektov. Celkovo boli vytvorené 3 skupiny, ktoré pracovali na svojich individuálnych projektoch. Na konci podujatia boli odprezentované tieto projekty: 

Bringing Europe to minorities (projekt zameraný na implementáciu a dodržiavanie Charty základných práv EÚ v oblasti integrácie osôb so zdravotným postihnutím vo vybraných krajinách EÚ);

Lessons from the past: WWI. memories (projekt zameraný na dokumentáciu spomienok príbuzných a ich životy počas prvej svetovej vojny vo vybraných krajinách EÚ, následne by sa tieto materiály využili na tvorbu inovatívnych workshopov pre stredné školy);

The current state of development of social entrepreneurship in Europe and its future (projekt zameraný na politiky zacielené na podporu sociálnej ekonomiky a výmenu know-how v oblasti sociálneho podnikania vo vybraných krajinách EÚ). 

Všetky projekty potom hodnotili reprezentanti prítomných kontaktných bodov a poskytli tvorcom projektov praktické rady a tipy, ako zvýšiť svoje šance na úspech v programe Európa pre občanov. 

Detailný program nájdete tu: cene2019_-agenda_update


Kontakt na organizátora: 

Kateřina Hamplová
Úrad vlády Českej republiky 
e-mail: hamplova.katerina@vlada.cz
phone: +420 725 755 503

 

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť