Informačný seminár v Bratislave v spolupráci s Európskym zborom solidarity


Dátum 28. január 2020 (10:00 - 13:00)
Lokalita: Národné osvetové centrum v Bratislave (zasadačka na 3. poschodí)
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Dňa 28.01.2020 sa v Národnom osvetovom centre v Bratislave uskutočnil informačný seminár k programu Európa pre občanov v spolupráci s Európskym zborom solidarity.

V úvode seminára bola účastníkom predstavená kancelária Európskeho kontaktného bodu. Nasledovali všeobecné informácie o programe Európa pre občanov, jednotlivé výzvy, postup predkladania žiadostí a financovanie projektov. 

Druhá časť seminára bola určená Európskemu zboru solidarity. Predstavitelia Európskeho zboru solidarity na Slovensku, pán Laták a pani Šidová, predstavili možnosti, ktoré Európsky zbor solidarity ponúka. 

Informačný seminár bol prvým tohtoročným seminárom. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

Prezentáciu z podujatia nájdete TU.

Najbližšie nás môžete stretnúť v Banskej Bytrici a Lučenci.

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť