Informačný seminár v Lučenci v spolupráci s Europe Direct centrom


Dátum 19. február 2020 (10:00 - 13:00)
Lokalita: Radnica (Sála Radná – 1. poschodie), Ulica Dr. Herza č.1
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť