Informačný seminár v Banskej Bystrici


Dátum 20. február 2020 (10:00 - 13:30)
Lokalita: Stredoslovenské osvetové stredisko (komorná sála), Dolná 35
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť