ZRUŠENÉ! Infoseminár v Komárne v maďarskom jazyku


Dátum 17. marec 2020 (10:00 - 13:00)
Lokalita: EUROPE DIRECT Komárno, Eötvösa 12, 945 01 Komárno
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko, Európsky kontaktný bod Maďarsko, EUROPE DIRECT Komárno

Ďakujeme vám za záujem zúčastniť sa seminára k programu Európa pre občanov. Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia vírusu COVID19 sa infoseminár budúci utorok 17.3 neuskutoční. O náhradnom termíne vás budeme informovať na webových stránkach www.europapreobcanov.sk, www.europaapolgarokert.hu  a tiež na Facebooku. Ďakujeme za pochopenie.

Köszönjük érdeklődését az Európa a polgárokért program információs napja iránt! Tekintettel a COVID-19 koronavírus okozta járvány miatt kialakult helyzetre, a 2020. március 17-re, Komárnoba tervezett rendezvényt elhalasztjuk. Az új időpontról a későbbiekben az Európa a polgárokért program szlovák és magyar információs pontjainak honlapján (www.europapreobcanov.sk és www.europaapolgarokert.hu), valamint a Facebookon adunk tájékoztatást.

Informácie k infosemináru nájdete aj na webovej stránke maďarského spoluorganizátora. 

Informácie k programu v maďarskom jazyku nájdete na tomto linku

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť