1.online infoseminár k Programu Európa pre občanov (v maďarskom jazyku)


Dátum 10. jún 2020 (10:00)
Lokalita: online (ZOOM)
Organizátor: EKB Slovensko, EKB Maďarsko

S najnovšími informáciami o programe Európa pre občanov sa tentokrát s nami podelila projektová manažérka Európskeho kontaktného bodu v Maďarsku Nóra Frank.Na seminári tiež vystúpil starosta Svodína, p. Méri s prezentáciou projektu obce Svodín (okres Nové Zámky) Network for challenging Euroscepticism and motivating young European citizens to participate in 2019 European Elections, ktorý získal podporu v rámci výzvy Siete medzi mestami v septembrovej uzávierke 2017. Naším ďalším hosťom online seminára bola Judit Csókas, ktorá predstavila úspešnú realizáciu projektu obce Svätý Peter (okres Komárno), ktorý uspel v marcovej uzávierke 2018. S krátkou prezentáciou sa predstavila aj Zuzana Szabóová z informačnej kancelárie Europe Direct Komárno, ktorá je častou hostkou rôznych aktivít realizovaných práve v rámci projektov podporených programom Európa pre občanov.

Program:

10:00 – 10:10     Predstavenie informačných kancelárií EKB Slovensko a EKB Maďarsko

                            Köszöntő, az Európa a polgárokért program Szlovák és Magyar Információs Pontjának

                            bemutatkozása (Linda Vavricová). prezentacia_online-10.6_1


10:10 – 10:20     Predstavenie informačnej kancelárie Europe Direct Komárno

                            A Komárno-i Europe Direct iroda bemutatkozása (Zuzana Szabóová). ed-komarno-10.06.2020


10:20 – 11:10     Informácie o programe Európa pre občanov

                            Az Európa a polgárokért program bemutatása (Nóra Frank). sk-hu_efc_infonap_2020


11:10 – 11:30     Príklady implementácie projektov: siete medzi mestami & družobné mestá

                            Projekt példák bemutatása: városok hálózata és testvérvárosi találkozó (Mr. Méri Szabolcs,

                            Judit Csókás). town_twinning_prezentacia-judit-csokas-,  euyouth_magyar_offic-meri-


11:30 –12:00      Otázky & odpovede

                            Kérdések és válaszok


Informácie k programu v maďarskom jazyku nájdete tu: https://tka.hu/palyazatok/126/europa-a-polgarokert

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť