Infoseminár k programu Európa pre občanov v Žiari nad Hronom


Dátum 22. júl 2020 (10:00 - 13:00)
Lokalita: Žiar nad Hronom-Pohronské osvetové stredisko
Organizátor: Európsky kontaktný bod (EKB)

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť