Infoseminár k programu Európa pre občanov v Trnave (septembrové uzávierky)


Dátum 06. august 2020 (10:00 - 13:00)
Lokalita: Malý Berlín, Štefánikova 94/4, 917 01 Trnava
Organizátor: Európsky kontaktný bod

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť