Infoseminár k septembrovým uzávierkam programu v Košiciach


Dátum 20. august 2020 (10:00 - 13:00)
Lokalita: Výmenník Štítová, Ulica Štítová, 040 01, Košice
Organizátor: EKB

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť