ONLINE seminár k programu Európa pre občanov

(zmeny od roku 2021 & implementácia a vyúčtovanie prebiehajúcich projektov)


Dátum 26. november 2020 (10:00 - 12:00)
Lokalita: ONLINE seminár
Organizátor: EKB

Na seminár je nutné sa registrovať. Informácie o tom, ako sa pripojiť na infoseminár vám budeme zasielať na Vašu e-mailovú adresu.

Program

10:00 - 10:30
zhrnutie programu Európa pre občanov /prechod na nový program CERV 2021/2027- predbežné informácie
10:30 - 11:00
informácie k implementácii prebiehajúcich projektov (záverečná správa, povinné prílohy a pod.)
11:00 - 11:30
príklady implementácie projektov obce Svätý Peter (družobné mestá) & Svodína (siete medzi mestami)
11:30 - 12:00
otázky a odpovede

pozvánka

REGISTRÁCIA Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť