Augustové semináre 2017 / 23. august 2017


Dátum 08. august 2017 (09:30) — 17. august 2017 (14:30)
Lokalita: Spišská Nová Ves (8.8.), Trenčín (10.8.), Liptovský Mikuláš (15.8.) a Žiar nad Hronom (17.8.).
Organizátor: Európsky kontaktný bod

V auguste 2018 sme zrealizovali štyri informačné semináre k opatreniam Družobné mestá a Siete medzi mestami k septembrovej uzávierke programu Európa pre občanov v týchto mestách: Spišská Nová Ves, Trenčín, Liptovský Mikuláš a Žiar nad Hronom.

Pri ich príprave a organizácii sme spolupracovali s týmito subjektmi:

  • Europe Direct informačné centrum Spišská Nová Ves,
  • Europe Direct informačné centrum v Trenčíne,
  • Liptovské kultúrne stredisko a
  • Pohronské osvetové stredisko.

Na seminároch bolo vyškolených 51 ľudí.

 

Prezentáciu zo seminárov si môžete stiahnuť tu.

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť