WEBINÁR k prevázdkovým grantom programu Európa pre občanov


Dátum 05. október 2017
Lokalita: celé Slovensko
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

WEBINÁR bol určený všetkým, ktorí písali prevádzkový grant v rámci predchádzajúcej výzvy programu Európa pre občanov v roku 2017. Prešli sme si na ňom príručku pre žiadateľa prevádzkových grantov a poskytli užitočné rady a tipy, ako uspieť.

 

V rámci výzvy boli oprávnení títo žiadatelia:

  • organizácie (tretí sektor alebo verejnoprávna inštitúcia) venujúce sa aktívnemu občianstvu alebo európskej pamäti (udalosti 20. a 21. storočia) s európskym presahom (aktivity alebo partnerstvá vo viac ako 12 programových krajinách)
  • think-thanky (inštitúcie pre výskum verejnej politiky) a paneurópske platformy (organizácie s členskou základňou minimálne v 20 programových krajinách a s aktivitami v celej EÚ), ktorých misia je v súlade s cieľmi programu Európa pre občanov.

 

Náš prvý WEBINÁR si môžete pozrieť TU.

 

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť