Programová príručka pre žiadateľa grantu a priority 2018 aj v slovenčine


Výkonná agentúra EACEA včera, 15.1.2018, splnila svoj záväzok, že v priebehu januára nájdete na jej webstránke programovú príručku v ostatných jazykoch EÚ, teda nielen v angličtine.

Slovenskú verziu nájdete tu. Podrobné informácie o prioritných témach roku 2018 v slovenskom jazyku nájdete tu.

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť