Čo sa dozviete na našom seminári/workshope?


TV SEN zo Senice spracovala s nami krátku reportáž o tom, čo sa dozviete na našom seminári. Viac v krátkej reportáži: 

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť