Výsledky výzvy 2017 na prevádzkové granty


Výkonná agentúra EACEA v piatok (16. februára 2018) zverejnila prostredníctvom národných kontaktných bodov pre program výsledky minuloročnej uzávierky na prevádzkové granty. Výzva na predkladanie projektov bola vyhlásená koncom augusta a trvala do 18. októbra 2017. Bola určená organizáciám občianskej spoločnosti aktívnych na poli občianstva, demokracie a európskej pamäte, ďalej think-thankom a celoeurópskym platformám.   posledné výsledky septembrovej uzávierky.

Za Slovensko sa tejto výzvy zúčastnilo šesť organizácií: Projekt Fórum, ktoré uspelo v rovnakej výzve v roku 2013, GLOBSEC, Asociácia inštitútov a škôl verejnej správy v strednej a východnej Európe, PDCS, Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy a Centrum pre verejnú politiku. Žiadnej z nich sa grant v roku 2017 nepodarilo získať. Veríme však, že vo svojom úsilí nepoľavia a že táto skúsenosť pre nich predstavuje výzvu ako sa začleniť medzi etablované organizácie prímajúce takéto granty v nasledujúcom programovom období. Najbližšiu takúto výzvu očakávame v druhej polovici roku 2020.      

Zároveň uverejňujeme Zoznam podporených organizácií - prijímateľov prevádzkového grantu v rokoch 2018 - 2020. Každý zo žiadateľov o prevádzkový grant by mal byť už vyrozumený so svojím výsledkom prostredníctvom agentúry EACEA. Celkovo sa zapojilo do výzvy 129 organizácií a think-thankovz celej Európy, z čoho uspelo 30 organizácií a 2 boli zaradené na tzv. Reserved List

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť