Post Bellum SK: WWII Spomienky východoeurópskych národov vo vzdelávaní


Na FB profile Post Bellum SK postupne pribúdajú spracované výpovede pamätníkov na 2. sv. vojnu, ktoré vznikli v rámci projektu "WWII: Spomienky východoeurópskych národov vo vzdelávaní" vo vzdelávaní finančne podporeného z programu Európa pre občanov. Zatiaľ tam nájdete príbehy štyroch preživších: 

Všetky príbehy nájdete aj na www.memoryofnations.eu, kde nájdete aj mnohé iné výpovede zaznamenané na Slovensku a v Čechách. 

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť