European Network for Non-Violence and Dialogue - ukážky dobrej praxe


Európska sieť za ne-násilie a dialóginiciátorom ktorej je slovenská organizácia PDCS a ktorá je spolufinancovaná programom Európa pre občanov, zverejnila ukážky dobrej praxe. Pozrite si 6 videí, ako sa brániť proti novodobým formám násilia.

 

 

 

 

 

 

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť