Kosovo je od 26.6.2018 novou členskou krajinou programu Európa pre občanov


Kosovo je od 26.6.2018, kedy bola podpísaná oficiálna Dohoda o spolupráci medzi Kosovom a Európskou komisiou, oficiálnou programovou krajinou programu Európa pre občanov. Kosovké subjekty (samospráva, neziskové organizácie, štátne inštitúcie) môžu od tohto dátumu oficiálne žiadať o granty a slovenské subjekty môžu vstupovať do ich projektov ako partneri a platí to samozrejme i naopak. Slovenské subjekty - žiadatelia v programe, môžu v svojich projektov rátať aj s kosovskými partnermi, ak takých majú.

Kosovo je v poradí 34. programovou krajinou pre program Európa pre občanov. Pre úplnosť dodávame, že programovými krajinami sú: 28 členských krajín EÚ, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, Macedónsko a Srbsko.  

V súvislosti s novinkou pre rok 2018, že sa pri hodnotení dbá aj na tzv. geografický balans, čo v preklade znamená, že uprednostnené sú projekty, v ktorých sú zastúpené krajiny s nižšou účasťou na programe sú kosovské partnerstvá v projektoch určite vítané. 

Viac o kosovskom členstve v programe sa dozviete z web stránky Európskej komisie.

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť