Výsledky marcovej uzávierky v opatrení Siete medzi mestami


Včera, 10.7.2018, agentúra EACEA zverejnila na svojich stránkach výsledky marcovej uzávierky v opatrení Siete medzi mestami. Zo siedmich slovenských žiadateľov neuspel ani jeden. V roli partnerov úspešných projektov zo zahraničia sa uplatnili štyri slovenské subjekty: 

  • Centrum komunitného organizovania z Banskej Bystrice (český projekt)
  • Občianske združenie Milvus z Lučenca (taliansky projekt)
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (belgický projekt)
  • Mesto Trnava (slovinský projekt). 

Viac sa dozviete aj na web stránke agentúry EACEA

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť