Hľadá sa kolega do kancelárie EKB


Presný názov pracovnej pozície: junior projektový manažér Európskeho kontaktného bodu Slovensko (ďalej len EKB)
Oblasť: Koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.
Druh pracovného pomeru: celý úväzok
Termín nástupu: september 2018
Miesto výkonu práce: Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava
Náplň práce:
Zamestnanec kontaktného miesta pre program Európa pre občanov (ďalej len EpO, oficiálny názov je Európsky kontaktný bod Slovensko, ktorý je súčasťou odboru vnútorného riadenia Národného osvetového centra) vykonáva nasledovné činnosti:

 • pripravuje podklady (texty, fotografie a iné) pre komunikačné materiály (letáky, brožúry, tlačové správy, internetová stránka o programe) o výsledkoch programu EpO na Slovensku a o činnosti EKB;
 • zabezpečuje každodennú aktualizáciu internetovej stránky a sociálnych sietí programu, ak vznikneš technický problém – rieši ho;
 • realizuje tzv. informačné dni/semináre a iné podujatia, ktorých je EKB organizátorom alebo partnerom na národnej úrovni;
 • vykonáva analytickú činnosť, cez ktorú zabezpečuje a koordinuje rovnomernú geografickú vyváženosť podujatí organizovaných EKB na národnej úrovni;
 • koordinuje zabezpečovanie účasti čo najväčšieho počtu žiadateľov/potenciálnych žiadateľov na programe – riadi menšie komunikačné kampane;
 • pripravuje prezentácie o programe, jeho prioritách alebo činnosti EKB;
 • spolupracuje s inštitúciami podobného typu ako Erazmus+, Kreatívna Európa, Zastúpenie Európskej komisie a inými na Slovensku a administratívne zabezpečuje túto spoluprácu a technické zázemie podujatí organizovaných EKB;
 • koordinuje organizáciu informačných kampaní v regiónoch s cieľom sprostredkovať v maximálnej miere informácie o programe a možnostiach partnerstiev na európskej úrovni so zapojením čo najväčšieho počtu občanov a organizácií občianskej spoločnosti do procesu európskej integrácie;
 • poskytuje (s vedúcim kancelárie EKB - projektovým manažérom) konzultačnú a koordinačnú pomoc pri vypracovávaní projektov a vyplňovaní žiadostí o grant;
 • usmerňuje a poskytuje metodickú pomoc pri spracúvaní a realizácii projektov slovenských žiadateľov o granty z programu Európa pre občanov;
 • sprostredkúva domáce a medzinárodné kontakty, informačné, konzultačné a poradenské služby ohľadne nadviazania medzinárodných partnerstiev pri spracovávaní projektov a konzultácie pri hľadaní možností grantovej podpory projektom občianskych aktivít s medzinárodnou účasťou;
 • reprezentuje Slovenskú republiku a jej účasť na programe EpO v zahraničí

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • príspevok na stravovanie,
 • pružný pracovný čas,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • pracovné miesto v centre Bratislavy,
 • cestovanie po Slovensku a do zahraničia.

Ponúkaný plat (brutto): min. 549,50€ (platová trieda 11) + osobný príplatok, v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Znalosti a požiadavky:

 • základný prehľad o fungovaní EÚ, o fungovaní finančných mechanizmov EÚ, najmä komunitárnych programov,
 • skúsenosti v oblasti event manažmentu, PR alebo marketingu sú výhodou
 • Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
  Zameranie, odbor: medzinárodná spolupráca, verejná správa, politológia, diplomacia, spoločenské a humanitné vedy, právo, ekonomika, marketing, (odbor nie je podmienkou)
 • Administratívne a ekonomické znalosti: skúsenosti s administratívou výhodou
 • Jazykové znalosti: slovenský jazyk a anglický jazyk (pokročilá úroveň – slovom aj písmom)
  Úroveň ovládania: materinský jazyk a anglický jazyk na úrovni pokročilý slovom a písmom
 • Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint na úrovni pokročilý užívateľ
 • Osobnostné predpoklady: samostatnosť, zodpovednosť, efektívnosť a kreativita
 • Vodičský preukaz: skupiny B na osobný automobil – aktívne šoférovanie podmienkou
 • Požadovaná prax (počet rokov): -
  Pozícia je vhodná pre absolventa: áno

Termín podávania žiadostí: 31. 7. 2018

Kontakt: aneta.oborilova@nocka.sk

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť