Výsledky marcovej uzávierky v opatrení Európska pamäť


Výsledky marcovej uzávierky (1.3.2018,12h SEČ) v opatrení Európa pre občanov nájdete tu. 

Agentúra EACEA celkovo prijala oprávnených žiadostí 357, z čoho bol udelený grant 37. Zo Slovenska získali grant Post Bellum SK, n.o. a Univerzita Komenského, Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií. Za EKB Slovensko obom úspešným grantistom zo Slovenska gratulujeme a tešíme sa na ich projekty. 

V úlohe partnerov vybratých projektov v opatrení Európska pamäť sa ocitlo ďalších šesť slovenských subjektov. Výsledky nájdete aj na web stránke agentúry EACEA

Okrem tohto oznamu agentúra EACEA zverejnila aj informáciu ohľadne zverejnenia výsledkov pre opatrenie Projekty občianskej spoločnosti, ktorá je nasledovná: "Rozhodnutie o vybraných projektoch v opatrení Európska pamäť nebolo ešte podpísané. Ihneď ako bude tento zoznam podpísaný, budete informovaní." 

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť