Výsledky marcovej uzávierky v opatrení Projekty občianskej spoločnosti


Dnes, 30. júla 2018, agentúra EACEA oficiálne zverejnila výsledky posledného opatrenia marcovej uzávierky 2018. Jedná sa o opatrenie Projekty občianskej spoločnosti. 

Zo Slovenska sa uchádzalo o grant 10 organizácií, z toho 1 ho získala. Jedná sa o GLOBSEC s projektom EP ELECTIONS AND BEYOND: ACTIVE PARTICIPATION OF EU CITIZENS AT ALL LEVELS. Úspešnému kandidátovi gratulujeme. 

Výsledky projektov nájdete tu. Agentúra EACEA v prípade tohto opatrenia siahla aj po tzv. "Reserve list-e" (Zoznam projektov, ktoré majú nádej, že budú podporené v roku 2018 podľa čerpania programu. Túto informáciu sa môžu dozvedieť eventuélne až 31.112.12018.). Je na ňom šesť projektov, ani jeden nie je zo Slovenska. 

O výsledkoch opatrenie Projekty občianskej spoločnosti sa dozviete aj na web stránke agentúry EACEA

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť