Uzávierky na rok 2019


Agentúra EACEA zverejnila dňa 19.09.2018 uzávierky na rok 2019. Zmena nastala oproti minulému roku pri Európskej pamäti, Družobných mestách aj pri Projektoch občianskej spoločnosti . 


Uzávierky na rok 2019 sú tak nasledovné:

Európska pamäť:

1. február

Družobné mestá:

1. február

1. september

Siete medzi mestami:

1. marec

1. september

Projekty občianskej spoločnosti:

1. september

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť