Networkingové stretnutie krajín strednej a východnej Európy (CENE 2018)


Minulý týžden sa v Bratislave uskutočnil pilotný ročník Networkingového stretnutia krajín strednej a východnej Európy v rámci programu Európa pre občanov. Trojdňového medziregionálneho stretnutia sa zúčastnili zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti a samospráv zo šiestich krajín: Slovenska, Česka, Maďarska, Slovinska, Rakúska a tiež z Luxemburska. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť partnerstvá medzi zúčastnenými organizáciami a tvorba projektov v rámci grantového programu Európa pre občanov. Ako im to šlo, si môžete pozrieť vo fotogalérii. 

Following the success of the so-called Baltic events "Making Waves" in creating partnerships of the Baltic Sea Regions countries within the Europe for Citizens Programme, Central European Networking Event (CENE) took place for the first time in Bratislava last week from the 10th to 12th of October. It brought together participants representing civil society organizations and public authorities from six countries: Slovakia, Czechia, Hungary, Slovenia, Austria and Luxembourg. Take a look at our gallery of pictures from the event. 

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť