Výsledky septembrovej uzávierky v opatreniach: Siete medzi mestami a Družobné mestá


Výsledky septembrovej uzávierky 2018 v opatrení Siete medzi mestami nájdete tu. 

 

Agentúra EACEA celkovo prijala 139 oprávnených žiadostí. Grant bol udelený 16-tim žiadateľom

Z piatich slovenských žiadateľov neuspel ani jeden. V roli partnerov úspešných projektov zo zahraničia uspeli 4 slovenské subjekty

 

 • Obec Batka (španielsky projekt)  

 

 • OZ Bez Bariéry - Národná Platforma Proti Bariéram (francúzsky projekt)

 

 • Občianska Sieť Strednej a Východnej Európy (taliansky projekt) 

 

 • Mesto Banská Štiavnica (taliansky projekt)

 

 

Výsledky septembrovej uzávierky 2018 v opatrení Družobné mestá nájdete tu.

 

Agentúra EACEA celkovo prijala 291 oprávnených žiadostí. Grant bol udelený 118-tim žiadateľom

Z 50-tich slovenských žiadateľov uspeli 12-ti slovenskí žiadatelia

 

 • Obec Janíky (Projekt: "Express your Europe! Days of diversity and tolerance")

 

 • Pro Kalondiensis združenie ( Projekt: "Slovak-Roma-Hungarian Tolerance 2019")

 

 • ZO Csemadok (Projekt: "Csemadok 2019- All of us are members of the EU")

 

 • Obec Tomášov (Projekt: "Sunny Days with European Union")

 

 • Mesto Veľký Meder (Projekt: "European cultural heritage lies among us")

 

 • SPICA (Projekt: "Stop hate! Say NO to extremism!")

 

 • Obec Lipovník (Projekt: "Stretnutie družobných obcí za rovnosť príležitostí")

 

 • Obec Lúč na Ostrove (Projekt: "Twinning of volunteering, social thinking and common planning")

 

 • Obec Kráľová pri Senci (Projekt: "The next episode")

 

 • Záhoracky Fénix (Projekt: "Meeting of equal citizens-every opinion and every vote counts")

 

 • Občianske združenie Oaza Komoca (Projekt: "Európa je náš domov")

 

 • Ratio Educationis (Projekt: "Citizens, born after 1989, what is your Europe like?")

 

V roli partnerov úspešných projektov zo zahraničia uspelo 56 slovenských subjektov

 

Tieto výsledky sú oficiálne zverejnené na webovej stránke EACEA tu

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť