Výzvy na predkladanie návrhov projektov v opatreniach Európska pamäť, Družobné mestá a Siete medzi mestami sú už otvorené!


Februárová uzávierka sa týka opatrení Európska pamäť a Družobné mestá. Konečný termín na podávanie žiadostí v rámci tejto uzávierky je 1. február 2019 do 12:00 hod. (poludnie) bruselského času. 

Podrobné podmienky tejto výzvy na predkladanie návrhov možno nájsť v programovej príručke Európa pre občanov a tiež na webovej stránke výkonnej agentúry EACEA:
podmienky podávania žiadostí pre opatrenie Európska pamäť nájdete TU.
podmienky podávania žiadtostí pre opatrenie Družobné mestá nájdete TU.

Marcová uzávierka sa týka opatrenia Siete medzi mestami. Konečný termín na podávanie žiadostí v rámci tejto uzávierky je 1. marec 2019 do 12:00 hod. (poludnie) bruselského času. Podrobné podmienky tejto výzvy na predkladanie návrhov možno nájsť v programovej príručke Európa pre občanov a tiež na webovej stránke výkonnej agentúry EACEA.

Držíme palce pri písaní projektov!

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť