Programová príručka pre projektové granty platná od januára 2019 k dispozícii už aj v slovenskom jazyku


Programová príručka pre žiadateľov grantu z programu Európa pre občanov je k dispozícii už aj v slovenskom jazyku. Programovú príručku platnú od januára 2019 a doplnenú o viacročné priority nájdete TU.

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť