Ďalšia séria infodní Granty pre samosprávu!


Ani v tomto roku nebude chýbať úspešná séria infodní Granty pre samosprávu a Európa pre občanov bude opäť jej súčasťou!

Ide o sériu troch podujatí, na ktorých sa máte možnosť dozvedieť o rôznych grantových schémach dostupných v SR. Podujatia sú určené primárne pre mestá, obce, samosprývy, ale aj pre zástupcov neziskového sektora či pre podnikateľov. 

Podujatie organizuje Úrad vlády SR - odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími partnermi.

 Program Európa pre občanov bude súčasťou podujatia v Bratislave (15. 4. 2019) a Košiciach (7. 6. 2019).

 

Viac informácií o podujatí, ako aj o jednotlivých finančných mechanizmoch, ktoré budú na podujatí prezentované, nájdete v tlačovej správe vydanej Úradom vlády SR - odborom programov nadnárodnej spolupráce a tiež v ozname "Opäť sú tu infodni pre samosprávu", ktorý vydalo Združenie miest a obcí Slovenska na svojej webovej stránke.

Záujemcovia o podujatia sa môžu registrovať na e-mailovej adrese: jan.pangrac@vlada.gov.sk

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť