Nové publikácie k programu Európa pre občanov!


Dávame do pozornosti novú brožúru a nový infoleták k programu Európa pre občanov.

 

Infoleták poskytuje čitateľovi stručný a zreteľný prehľad o programe Európa pre občanov. 

 

V brožúre nájdete okrem všeobecných informácií o programe aj opis jednotlivých výziev, cieľové skupiny a výšky grantov. Aktualizovaná brožúra predstavuje v prvej časti základné informácie o programe, ciele programu, oprávnených žiadateľov a priority programu. Druhá časť obsahuje opis jednotlivých výziev aj s výškami grantov. Na záver sa v brožúre dozviete aj o možnosti tzv. prevádzkových grantov, ktoré sú určené výlučne občianskym združeniam alebo neziskovým organizáciám.

Infoleták aj brožúru nájdete TU.

 Prajeme vám príjemné čítanie!

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť